Paradise Village S.A. - INWESTYCJE W DOMY MOBILNE

KSIĘGOWOŚĆ

1. Na jakiej podstawie odzyskiwany jest VAT przez inwestora przy zakupie wakacyjnego domu mobilnego premium we Włoszech? Jaka jest procedura i jak długo to trwa?

Inwestor ma możliwość odzyskać włoski podatek VAT uwzględniony w cenie zakupu domu mobilnego (art. 7 Dyrektywy Rady 2008/9/UE 2). Inwestor ma prawo odzyskać zwrot całej kwoty VAT z włoskiego Urzędu Skarbowego. W tym celu powinien podjąć następujące kroki:

 

Zwrot VAT odbywa się za pośrednictwem polskiego urzędu skarbowego. Nasza księgowość sporządza oraz składa ( na podst. pełnomocnictwa udzielonego przez Klienta) deklaracje VAT REF. Do jej uzupełnienia oprócz danych wskazanych w umowie potrzebny jest nr rachunku na który ma zostać zwrócony VAT oraz właściwy do miejsca zamieszkania urząd skarbowy. Procedura trwa ok 3 tygodni od złożenia deklaracji. 

 

2. Jak przebiegają rozliczenia podatkowe zakupu dla osoby fizycznej i prowadzącej działalność gospodarczą?

Spółka Paradise Village S.A. może zapewnić obsługę biura rachunkowego, które w imieniu nabywcy zadba o dopełnienie wszelkich formalności prawno-podatkowych.

WAKACYJNY DOM MOBILNY PREMIUM - INWESTYCJA WE WŁOSZECH

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

WŁASNOŚĆ WAKACYJNEGO DOMU MOBILNEGO PREMIUM

3. Czy jest możliwość, aby wakacyjny dom mobilny premium stał na innym kempingu niż wskazany w umowie? 

Nie ma takiej możliwości. 

4. Jak klient może dokonać oględzin/kontroli swojej własności na kempingu? 

Istnieje możliwość oględzin/kontroli domu mobilnego, jednak po uprzednim powiadomieniu pisemnym spółki Paradise Village S.A. w terminie nie krótszym niż 30 dni przed planowaną wizytą oraz przy akceptacji terminu ze strony spółki Paradise Village S.A. Szczegółowe zasady kontroli opisane są w Umowie Dzierżawy. 

5. Kto odpowiada za ubezpieczenie domu mobilnego na czas trwania umowy?

Właściciel jest zobowiązany do pokrycia kosztów ubezpieczenia domu przez cały czas obowiązywania umowy. Spółka Paradise Village S.A. wybiera ofertę ubezpieczenia dostępną na rynku włoskim lub chorwackim biorąc pod uwagę ochronę interesów właściciela i każdorazowo poinformuje go o zawarciu lub przedłużeniu takiej umowy ubezpieczenia. Koszty ubezpieczenia nie przekraczają kwoty 150 EUR rocznie. 

6. Kto pokrywa koszty napraw domu? 

W celu zapewnienia ciągłości działania domu i udostępniania go turystom, naprawy dokonywane są przez spółkę Paradise Village S.A. Nasza spółka pokrywa również koszty napraw niezbędnych do utrzymania domu w ciągłej eksploatacji. 

7. Kto udziela gwarancji na dom mobilny i na jaki okres jest ona udzielana?

Gwarancja na dom udzielana jest przez producenta domu mobilnego, na okres 2 lat.

8. Czy kupujący jest zobowiązany do osobistego odbioru technicznego na miejscu?

Nie, może wyznaczyć w tym celu swojego pełnomocnika, którym może być również pracownik spółki Paradise Village S.A. na podstawie udzielonego pełnomocnictwa 

UMOWY

9. Czy istnieje możliwość rozliczenia w EUR?

Istnieje możliwość płatności za zakup wakacyjnego domu mobilnego w równowartości kwoty zakupu wyrażonej w EUR, natomiast czynsz i odkup rozliczany jest w PLN.

10. Czy istnieje możliwość rozwiązania umowy dzierżawy przed terminem?

Jest taka możliwość. Warunki takiego rozwiązania ustalane są indywidualnie.

11. Jakie są możliwości odsprzedaży wakacyjnego domu mobilnego przez właściciela?

a) Klient ma możliwość sprzedaży domu mobilnego w dowolnym momencie po cenie rynkowej, zachowując warunki pierwokupu dla spółki Paradise Village S.A., zgodnie z zapisami w umowie sprzedaży,
 
b) Klient ma możliwość sprzedać dom mobilny spółce Paradise Village S.A. po 8 latach po cenie zakupu netto.

12. Czy możemy naliczać klientowi odsetki już po zawarciu umowy kupna domu?

Ze względów prawno-podatkowych spółka może naliczać klientowi odsetki dopiero po podpisaniu umowy dzierżawy wraz
z załącznikami oraz umowy sprzedaży.
 

13. Czy kupujący ma wpływ na umiejscowienie domu mobilnego na kempingu?

Tak, na etapie zakupu domu w dostępnych lokalizacjach oferowanych przez spółkę Paradise Village S.A.

14. Czy istnieje możliwość zmiany miejsca posadowienia domu mobilnego w trakcie trwania umowy dzierżawy i kto ponosi koszt takiego przeniesienia?

Jest taka możliwość. Spółka Paradise Village S.A. może podjąć decyzję o przeniesieniu domu w inną lokalizację celem zabezpieczenia i maksymalizacji dochodów z zarządzanych domów. Koszt przeniesienia domu przez pierwsze 3 lata trwania umowy ponoszony jest przez spółkę od Paradise Village S.A.
 

ZABEZPIECZENIE PRAWNE

15. Jaki jest stan prawny gruntów, na których postawione są domy mobilne?
Grunty, na których posadowione są domy mobilne, są jednocześnie dzierżawione przez spółki współpracujące z Paradise Village S.A. na kilkuletnich umowach dzierżawy. Spółka Paradise Village S.A., jako właściciel domów, gwarantuje sobie w ten sposób możliwość zmiany lokalizacji (jeśli sytuacja w ocenie spółki by tego wymagała np. poprzez zmianę warunków przez właściciela gruntów, które wpływałyby negatywnie na wyniki finansowe spółki), co daje bezpośrednio ograniczenie ryzyka inwestycyjnego.

16. Czy i jak gwarantowany jest zysk w wysokości do 18 800 zł rocznie?

Spółka zależna od Paradise Village S.A. działająca we Włoszech przyjmuje w dzierżawę dom mobilny od klienta w zamian za czynsz roczny w wysokości do 18 800 zł (wysokość czynszu zależna jest od modelu domu). Zysk jest gwarantowany przez spółkę Paradise Village S.A.. Sytuacja na rynku turystycznym i obłożenie są gwarantem stabilnego dochodu dla dzierżawcy.

POBYT WŁAŚCICIELSKI

17. Kiedy można skorzystać z pobytu właścicielskiego?

Wydzierżawiającemu w trakcie roku kalendarzowego przysługuje 7 dni bezpłatnego pobytu w domu mobilnym, w miejscu jego posadowienia, z zastrzeżeniem że:
 
a) Pobyt właścicielski jest niemożliwy od 1 lipca do 31 sierpnia z uwagi na trwający wysoki sezon turystyczny,
b) Pobyt właścicielski musi być zgłoszony do spółki do 31 marca każdego roku.

18. Ile wynoszą w przybliżeniu koszty sprzątania w przypadku pobytu właścicielskiego?

Koszt sprzątania to ok. 50 EUR za pobyt. Dodatkowym kosztem pobytu właścicielskiego jest opłata ryczałtowa, która wynosi od 12,5 EUR do 50 EUR w zależności od długości pobytu (opłaty licznikowe).

19. Czy jest możliwość rozszerzenia klientowi pobytu właścicielskiego na inne kempingi?

Od 3 sezonu właścicielskiego jest taka możliwość, po indywidualnym uzgodnieniu ze spółką.

20. Czy można przekazać prawo do pobytu właścicielskiego rodzinie lub przyjaciołom?

Tak, nie ma ograniczeń w tym zakresie.

CZYNSZ DZIERŻAWNY

21. Jak i kiedy wypłacany jest czynsz?

Czynsz roczny wypłacany jest z dołu, w dwóch równych ratach, zgodnie z paragrafem 5 umowy dzierżawy – do końca czerwca i do końca grudnia każdego roku obowiązywania umowy.

22. Czy klient wydzierżawiając dom mobilny wskazuje numer rachunku bankowego na który wypłacany jest czynsz?

Klient 2 razy w roku wystawia spółce zależnej od Paradise Village S.A. fakturę VAT lub rachunek na podstawie których wypłacany jest czynsz dzierżawny, zgodnie z paragrafem 5 umowy dzierżawy.

+48 507 692 851

+48 506 462 529

paradisevillage.pl

 

PARADISE VILLAGE SPÓŁKA AKCYJNA

AL. JANA PAWŁA II 27 
00-867 WARSZAWA

KRS 0000697454

NIP 5272822598

REGON 368450028

 

BIURO ZARZĄDU
HUB POINT

30-526 KRAKÓW

ul. CZYŻÓWKA 14

 

Kapitał zakładowy: 164 965,20 zł 

+48 507 692 851

+48 506 462 529

Inwestycja w wakacyjne domy mobilne premium na kempingach we Włoszech. Zyskaj coroczny dochód pasywny oraz 7-dniowe wakacje w ramach pobytu właścicielskiego.

Paradise Village S.A. to w pełni polska spółka operująca w segmencie inwestycji w wakacyjne domy mobilne premium na kempingach we Włoszech.

Jeśli chcesz poznać w pełni naszą ofertę - nasz zespół jest nieustannie do Twojej dyspozycji.

Kontakt

O nas

© 2023    |     Paradise Village     |    Zainwestuj w domki kempingowe we Włoszech